Wersje językowe
Bezpieczne zakupy
Producenci
Rzetelna Firma
Badanie Wody Jakie Parametry 0
Badanie Wody Jakie Parametry

Badanie Wody Jakie Parametry.

Jak wskazano w wytycznych WHO znaczna liczba poważnych problemów zdrowotnych może wystąpić w wyniku chemicznego zanieczyszczenia wody do picia. „Obawy dotyczące zdrowia związane z zanieczyszczeniem chemicznym wody do picia różnią się od tych związanych ze skażeniem mikrobiologicznym. Istnieje kilka substancji chemicznych zanieczyszczających wodę, które mogą prowadzić do problemów zdrowotnych wynikających z pojedynczego narażenia, z wyjątkiem groźnego przypadkowego zanieczyszczenia dostarczanej wody”.1

Mętność

Mętność jest odwrotnością przezroczystości. Mętność wody może być spowodowana obecnością w niej: gliny, iłów, związków żelaza, manganu, substancji humusowych, planktonu, mikroorganizmów - cząstek mineralnych i organicznych. Mętność ma znaczenie dla jakości wody pod względem mikrobiologicznym – często podwyższonej mętności towarzyszą przekroczone wskaźniki mikrobiologiczne. Mętności powoduje pogorszenie cech organoleptycznych wody.2

Barwa 

Barwa wyrażona jest w mg Pt/dm3. Jest to cecha optyczna wody i dlatego oznacza się ją po przesączeniu próbki, tak aby pomiar wskazywał na zawartość substancji, odpowiedzialnych za kolor wody. W rozporządzeniu3 barwa znajduje się w grupie „wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne”, z dopuszczalną wartością – 15 mg Pt/dm3. Podwyższoną barwę wody powodują najczęściej związki manganu i żelaza oraz substancje humusowe (naturalne związki organiczne). Barwa ma głównie znaczenie wizualne, gdyż nieprzyjemnie korzysta się z wody, która nie jest bezbarwna.

 

Zapach i smak wody

Zapach i smak, według rozporządzenia3, powinien być akceptowalnyCzasem, w wynikach analizy, można znaleźć dodatkowe informacje, np. literowe: R – roślinny, G – gnilny, S – specyficzny i skala od 0 (brak zapachu) do 5 (bardzo silny). Spotkamy się również określeniami, tj. jak: zapach siarkowodoru, ropopochodne, żelazisty. Jednak najczęściej jest to krótka informacja, że zapach jest akceptowalny lub nieakceptowalny. Nieakceptowalny może być wywołany przez obecność różnych substancji. Niekiedy jest dokuczliwy w większym stopniu w ciepłej wodzie. Najlepiej, jeśli woda nie posiada żadnego zapachu.

Żelazo i mangan

Wody podziemne najczęściej charakteryzują się podwyższoną zawartością żelaza i manganu. Zawartość żelaza zmienia się od ilości śladowych do kilkudziesięciu mg/dm3, natomiast manganu – od ilości śladowych do kilku mg/dm3. Normy wg rozporządzenia to: 200 μg/dm3 żelaza, mangan – maksymalnie 50 μg/dm3. W praktyce najczęściej spotyka się zawartość żelaza nie przekraczającą 10 mg Fe/dm3. Bardzo uciążliwa staje się zawartość żelaza przy wartości około 30 mg Fe/dm3. Mangan, mimo że jest go przeważnie mniej niż żelaza, jest trudniejszy do usunięcia i znacznie bardziej szkodliwy. Najczęściej nie ma go więcej niż 1 mg Mn/dm3, jednak zdarzają się wody z ponad 2 mgMn/dm3.2

Duża ilość związków żelaza i manganu w wodzie do picia nadaje jej specyficzny zapach oraz smak. Żelazo brudzi armaturę (wanny, umywalki itp.), pranie na kolor brązowożółty, mangan – na bardziej czarny. Powstające w rurach osady, szczególnie żelaziste, zmniejszają ich światło, powodując duże straty energii. Ponadto w zalegających osadach w sieci rozwijają się bakterie, które mogą wtórnie zanieczyszczać wodę.Duże ilości manganu spożywane przez dłuższy okres mogą powodować choroby układu nerwowego.

Odczyn pH

W rozporządzeniu3 wskaźnik ten nazwano stężeniem jonów wodoru. Przyjmuje się, że woda przeznaczona do picia powinna mieć pH z przedziału 6,5 do 9,5Woda podziemna najczęściej spełnia ten warunek. Wskutek różnych procesów pH wody się zmienia. Odchylenia występują tylko w kierunku zbyt niskiego pH, co najczęściej związane jest z obecnością w wodzie rozpuszczonego dwutlenku węgla. pH odgrywa ważną rolę nie tylko pod kątem dobrego odczynu, np. dla naszej skóry, ale również ma znaczenie technologiczne, szczególnie w procesach usuwania żelaza i manganu.

Odczyn ma również wpływ na smak wody: woda o wartości pH 8 posiada mdły smak, przy wyższym pH dostrzegalny staje się mydlany posmak. Woda posiada orzeźwiający smak, gdy jej wartość pH jest poniżej 7,5 a jednocześnie jest chłodna i zawiera wystarczającą ilość dwutlenku węgla (około 10 mg/dm3 i więcej). Należy jeszcze wspomnieć, że pH wpływa również na właściwości korozyjne wody w stosunku do różnych materiałów, z których wykonane są instalacje.5

Twardość

Zalecana wartość twardości ogólnej mieści się w bardzo szerokich granicach od 60 do 500 mg CaCO3/dm3. Najczęściej zaleca się do użytku domowego, dolną granicę normy, czyli około 60 mg CaCO3/dm3.Twarda woda to taka która zawiera wysokie stężenie soli wapnia i magnezu. Woda twarda będzie pozostawiała osady (np. na wylewkach, bateriach), kamień w czajnikach, na grzałkach pralki, zmywarki itp. Przy myciu zużywa się więcej kosmetyków i detergentów. Z drugiej strony zbyt miękka woda może być powodem niedostatecznego efektu prania bielizny, potrzeby zużywania większej ilości wody do spłukiwania detergentów i kosmetyków. Jeśli chodzi o spożycie wody to nasze zdrowotne i smakowe preferencje mogą być inne – niektórym służy i smakuje wada bardziej miękka, innym o większym stopniu twardości.

Utlenialność

Wyraża się w jednostkach mg O2/dm3, z tego względu, iż podczas badania określa się ile tlenu, zanieczyszczenia w wodzie, pobrały (do swojego utlenienia) z nadmanganianu potasu, który został użyty do oznaczenia. Utlenialność– ChZT – Mn, indeks nadmanganianowy to właściwie bardzo ważny wskaźnik opisujący w sposób umowny, zawartość związków organicznych w wodzie (dodatkowo również związków, które się łatwo utleniają). Maksymalna wartość w wodzie do spożycia wynosi 5 mg O2/dm3.

Chlorki i siarczany

Maksymalną zawartość tych jonów określa się jako 250 mg/dm³ zarówno dla chlorków, jak i dla siarczanów. Powszechnie występują w wodach naturalnych. Praktycznie nie ma dobrych metod usuwania z wody chlorków i siarczanów w warunkach domowych, ale z drugiej strony praktycznie nigdy nie ma takiej potrzeby. Chlorki i siarczany mają głównie znaczenie w ocenie charakteru korozyjnego wody.

Azot amonowy (amoniak)

Woda przeznaczona do spożycia może maksymalnie zawierać 0,5 mg NH4+/dm3. Przy czym jeszcze stosunkowo do niedawna obowiązywała norma 1,5 mg NH4+/dm3 dla wód niechlorowanych. Obecność azotu amonowego (jonu amonowego) może być wynikiem naturalnych procesów rozkładu materii roślinnej lub może świadczyć o zanieczyszczeniu ściekami. Tylko ten drugi rodzaj może budzić zastrzeżenia. O tym, że woda mogła zostać zanieczyszczona ściekami będzie świadczyła jednocześnie wysoka utlenialność, podniesione stężenie innych form azotu czy wzrost liczby bakterii.

Azotany i azotyny

Woda nie może zawierać azotanów więcej niż 50 mg NO3-/dm3, a azotynów nie więcej niż 0,50 mg NO2-/dm3. Dodatkowy warunek to azotany/50 + azotyny / 3 ≤ 1. Usuwanie azotanów w warunkach domowych jest trudne. Azotany pojawiają się w wodach podziemnych w rezultacie procesów mineralizacji materii organicznej i procesów nitryfikacji oraz z niektórych łatwo rozpuszczalnych minerałów, a także na skutek intensywnego nawożenia oraz zanieczyszczenia odciekami z szamb.


https://www.lento.pl/u/yUAv

 

1 Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, Kompendium red. A. Kamińska, A. Strzemieczna, Inspektorat Sanitarny W-wa, wrzesień 2018.

https://www.czystastudnia.pl/badanie-wody/opis-badanych-parametrow

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017.2294 z dnia 2017.12.11).

https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/a/11709-jakie-sa-wskazniki-badania-jakosci-wody

https://www.wodawdomu.pl/opis-badanych-parametrow

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl