Wersje językowe

Flag Counter

Blog kategorie
Blog kategorie
Producenci
Informacja o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Informacja o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Klauzula Informacyjna na rzecz konsumentów a, także przedsiębiorców EKOART Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. ALEJA KONSTYTUCJI 3 MAJA, nr 29, lok. 119, kod 66-400, poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI.


Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO − informujemy, iż:


1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Piotr Żukowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EKOART Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. ALEJA KONSTYTUCJI 3 MAJA, nr 29, lok. 119, kod 66-400, poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI, email: amexwater@gmail.com, nazwany dalej: "Administratorem".

2. Twoje informacje osobowe przetwarzane są tylko dla celów dotyczących realizacji umowy jak również do podjęcia potrzebnych działań przed zawarciem umowy, zrealizowania obowiązków wynikających spośród przepisów prawa ciążących na Administratorze a także obrony praw bądź dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeżeli stanie się to konieczne. Dane mogą być także przetwarzane dla prowadzenia marketingu towarów jak również usług osobistych Administratora.

3. Istotą prawną przetwarzania Twych informacji jest:
a. w ramach realizacji umowy między Tobą a Administratorem, - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b. w zakresie zrealizowania obowiązków wynikających spośród przepisów prawa ciążących na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c. w dziedzinie obrony praw i dochodzenia roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
d. w zakresie prowadzenia marketingu, które to czynności będą prawnie uzasadnionym interesem Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Posiadasz prawo do dostępu do Swoich danych osobowych a także do otrzymania ich kopii, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, przeniesienia bądź ograniczenia przetwarzania danych. Przysługuje Tobie także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sytuacji wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane we wskazanych celach chyba, że będziemy w stanie wykazać, iż względem Twoich danych istnieją dla nas istotne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne względem Twoich interesów, praw i wolności bądź Twoje dane będą niezbędne do ewentualnej obrony praw stwierdzenia bądź dochodzenia roszczeń.

5. Jeśli uznasz, iż Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa posiadasz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie poprzez Ciebie danych jest dobrowolne, ale potrzebne do zawarcia i zrealizowania umowy.

7. Odbiorcami Twych danych osobowych pozostaną te podmioty, którym mamy obowiązek podawania danych na gruncie bieżących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi wspierające wykonanie umowy, szczególnie księgowe, informatyczne, przewozowe, dostarczające przesyłki kurierskie.

8. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane nieustannie, przez który umowa będzie wykonywana, a następnie tj. do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy a także w wykonaniu obowiązków nałożonych na administratora w ramach obowiązków wynikających z prawa podatkowego tj. przez okres 6 lat od końca roku w którym umowa wygasła.
Dane przetwarzane w celu potrzeb marketingu bezpośredniego naszych towarów będziemy przetwarzać do czasu zgłoszenia poprzez Ciebie sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl